Αδειοδότηση , μελέτη  , κατασκευή μονάδων ΑΠΕ

Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα ισχύος μέχρι 1 MW

  • Υποβολή αιτήσεων αδειοδότησης φωτοβολταϊκών σταθμών που απαλλάσονται από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 
  • Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων των φωτοβολταϊκών σταθμών 
  • Κατασκευή Φωτοβολταϊκών σταθμών

Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκα Συστήματα ισχύος άνω του 1 MW

  • Υποβολή αιτήσεων έκδοσης Βεβαίωσης Παραγωγού στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
  • Υπηρεσίες έκδοσης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων φωτοβολταϊκών σταθμών μέχρι 2 MW  & Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων φωτοβολταίκων σταθμών άνω των 2 MW
  • Κατασκευή Φωτοβολταϊκών σταθμών 

Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ενεργειακού Συμψηφισμού 

  • Υποβολή αιτήσεων σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών ενεργειακού συμψηφισμού σε υφιστάμενες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος (net metering)
  • Κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών ενεργειακού συμψηφισμού


Μικρές ανεμογεννήτριες έως 60 kW

Υπηρεσίες αδειοδότησης για την εγκατάσταση και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερξς η ίσης των 60 kW σύμφωνα με την ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74462/2976/ ΦΕΚ Β 3150 / 30-7-2020

Λοιποί σταθμοί ΑΠΕ

Υπηρεσίες αδειοδότησης σταθμών βιομάζας , βιοαερίου παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος