ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ , ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τι παρέχουμε

  • Φορολογικές Δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων
  • Τήρηση λογιστικών βιβλίων Β κατηγορίας
  • Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες αφορούν τους τομείς αξιοποίησης ευκαιριών χρηματοδότησης  και διαχείρισης επενδυτικών έργων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Νόμου. Αναλαμβάνουμε την διαδικασία υποβολής επενδυτικών προτάσεων και την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου μέχρι την ολοκλήρωση του.